OFERTA EDUCAȚIONALĂ


ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „ŢARA DE SUS”  VATRA DORNEI

este o instituţie de învăţământ particular, acreditată prin O.M.E.C.T.S.  nr. 6234 /7.11.2011

 Oferta educațională

An școlar  2023-2024

 Specializarea  Asistent medical generalist- curs de zi

Nivelul 5 ( postliceal ) 

Domeniul- Sănătate şi asistenţă pedagogică