ANUNȚURI EXAMEN ABSOLVIRE


Conform Ordinului M.E.  Nr. 4759 /22.08.2022
privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de  
certificare a calificării profesionale a absolvenților din  învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2022-2023

 

* examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal – nivel 5 , calificarea  profesională „asistent medical generalist”, sesiunea iulie-august 2023 la Școala postliceală sanitară „Țara de Sus” Vatra Dornei se va desfășura astfel:

 -Înscrierea candidaţilor: 31 iulie – 3 august 2023;

– Desfășurarea  probei practice: 4 august 2023;

– Desfășurarea  probei scrise:  9  august 2023;

– Afișarea rezultatelor la proba scrisă : 10  august 2023;

-Depunerea și rezolvarea contestațiilor la proba scrisă :   10-11  august 2023;

– Susţinerea proiectului:  16 august 2023;

– Afişarea rezultatelor finale: 18  august 2023.