ANUNȚURI EXAMEN ABSOLVIRE


Conform Ordinului M.E.  Nr. 6151/31.08.2023
privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de  
certificare a calificării profesionale a absolvenților din  învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2023-2024

 

* examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal – nivel 5 , calificarea  profesională „asistent medical generalist”, sesiunea august 2024 la Școala postliceală sanitară „Țara de Sus” Vatra Dornei se va desfășura astfel:

 -Înscrierea candidaţilor: 5 – 7 august 2024;

– Desfășurarea  probei practice: 8 august 2024;

– Desfășurarea  probei scrise:  13  august 2024;

– Afișarea rezultatelor la proba scrisă : 14  august 2024;

-Depunerea și rezolvarea contestațiilor la proba scrisă :   14-19  august 2024;

– Susţinerea proiectului:  20 august 2024;

– Afişarea rezultatelor finale: 22  august 2024.

 

 

 

 </strong :