ANUNȚURI EXAMEN ABSOLVIRE


Conform Ordinului M.E.C.  Nr. 5459 /31.08.2020
privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de  
certificare a calificării profesionale a absolvenților din  învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2020-2021

 

* examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal – nivel 5 , calificarea  profesională „asistent medical generalist”, sesiunea august 2021  se va desfășura astfel:

 -Înscrierea candidaţilor: 9 – 13 august 2021;

– Desfășurarea  probei practice: 16 – 17 august 2021;

– Desfășurarea  probei scrise:  18  august 2021;

– Afișarea rezultatelor la proba scrisă : 19  august 2021;

-Depunerea și rezolvarea contestațiilor la proba scrisă :   19-20  august 2021;

– Susţinerea proiectului:  23 – 24 august 2021;

– Afişarea rezultatelor finale: 25  august 2021.

 

 

 

 *examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal – nivel 5 , calificarea  profesională  „asistent medical de farmacie”, sesiunea iunie-iulie 2021 se va desfășura astfel :

 -Înscrierea candidaţilor: 28 iunie  – 2 iulie  2021;

– Desfășurarea  probei practice:5-6 iulie  2021;

– Desfășurarea  probei scrise :   7 iulie 2021;

-Afișarea rezultatelor la proba scrisă : 8 iulie 2021

-Depunerea și rezolvarea contestațiilor la proba scrisă : 8 iulie 2021;

– Susţinerea proiectului 12-13 iulie 2021;

– Afişarea rezultatelor finale: 14 iulie 2021 .