ADMITERE


An şcolar 2024-2025

 Școala postliceală Sanitară ,,Țara de Sus” Vatra Dornei  înscrie absolvenți de liceu CU sau FĂRĂ Diplomă de bacalaureat (în limita locurilor disponibile) pentru specializarea „Asistent medical generalist”

Acte necesare pentru înscriere :

– Certificat de absolvire a liceului sau Diploma de Bacalaureat  sau Adeverință de absolvire (ORIGINAL);

– Foaia matricolă pentru clasele IX-XII liceu zi / XIII -a liceu seral / frecvenṭă redusă (ORIGINAL);

– Carte de identitate – se face copie la sediul şcolii;

– Certificat de naştere -se face copie la sediul şcolii;

– Certificat de căsătorie în cazul persoanelor care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei- se face copie la sediul şcolii;

– Adeverinţa medicală de la medicul de familie, din care să reiasă că este sănătos clinic, apt pentru calificarea profesională la care solicită înscrierea și nu este în evidenţă cu boli psihice;

În cazul ȋn care nu este posibilă obṭinerea adeverinṭei medicale de la medicul de familie, veṭi prezenta ulterior acest document.

-Chitanța de plată a taxei de înscriere  și rata 1 din taxa de școlarizare (detalii la numerele de telefon : 0230373736-sediul şcolii,

0746534600-secretar şcoală şi

0753687620-director )

 Taxa şcolară se achită în contul școlii, deschis la Banca Transilvania -Vatra Dornei :

– Dosar plic

– 2 poze (tip diplomă ¾ cm)

ATENȚIE !

         La înscriere se prezintă obligatoriu DIPLOMA și FOAIA MATRICOLĂ  sau

         ADEVERINȚĂ DE ABSOLVIRE ÎN ORIGINAL

TAXA DE ȘCOLARIZARE poate fi plătită în 6 rate

Program  înscrieri :

Luni, marți, miercuri, joi, vineri , orele  11.00-19.00

Informații suplimentare la sediul școlii sau la numerele de telefon afișate .