ABSOLVIREGRAFICUL DE DESFĂŞURARE A EXAMENELOR DE CERTIFICARE A CALIFICĂRILOR PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTLICEAL, NIVEL 5 DE CALIFICARE

calificarea profesională „asistent medical generalist“, sesiunea   august 2024

 înscrierea candidaților:  5-7 august 2024
desfășurarea probei practice: 8-12   august 2024
desfășurarea probei scrise: 13 august 2024
afișarea rezultatelor la proba scrisă: 14 august 2024
depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:14-19 august 2024
susținerea proiectului: 20-21 august 2024
afișarea rezultatelor finale:  22 august 2024

c

Conform OME nr. 6151 /31 august 2023  privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de   certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional si tehnic preuniversitar  în anul școlar 2023- 2024