ABSOLVIREGRAFICUL DE DESFĂŞURARE A EXAMENELOR DE CERTIFICARE A CALIFICĂRILOR PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTLICEAL, NIVEL 5 DE CALIFICARE

calificarea profesională „asistent medical generalist“, sesiunea  iulie- august 2023

 înscrierea candidaților:  31 iulie-3 august 2023
desfășurarea probei practice: 4-8   august 2023
desfășurarea probei scrise: 9 august 2023
afișarea rezultatelor la proba scrisă: 10 august 2023
depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă:10-11 august 2023
susținerea proiectului: 16-17 august 2023
afișarea rezultatelor finale:  18 august 2023

c

Conform OME nr. 4759 /22 august 2022  privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de   certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional si tehnic preuniversitar  în anul școlar 2022- 2023