ABSOLVIREGRAFICUL DE DESFĂŞURARE A EXAMENELOR DE CERTIFICARE A CALIFICĂRILOR PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTLICEAL, NIVEL 5 DE CALIFICARE

calificarea profesională „asistent medical generalist“, sesiunea august 2022

 înscrierea candidaților- 8-12 august 2022
desfășurarea probei practice- 16 august 2022
desfășurarea probei scrise-19 august 2022
afișarea rezultatelor la proba scrisă- 22 august 2022
depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă 22-23 august 2022
susținerea proiectului 24 august 2022
afișarea rezultatelor finale:  26 august 2022

calificarea profesională  ,,asistent medical farmacie”, sesiunea iulie 2022

 înscrierea candidaților- 28 iunie-1 iulie 2022
desfășurarea probei practice- 4 iulie 2022

desfășurarea probei scrise-6 iulie 2022
afișarea rezultatelor la proba scrisă-7 iulie 2022
depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă- 7-8 iulie 2022
susținerea proiectului-11 iulie 2022
afișarea rezultatelor finale-13 iulie  2022

Conform OME nr. 5.152 /2021  privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de   certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional si tehnic preuniversitar  în anul școlar 2021- 2022