ABSOLVIREConform Ordinului MEC Nr. 5.459 /31.08.2020  privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de   certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional si tehnic preuniversitar  în anul școlar 2020-2021

 

 

*examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal , nivelul 5 de calificare, calificarea profesională „asistent medical generalist“, sesiunea august 2021, se va desfășura  astfel:

   – înscrierea candidaților:                                  9-13 august 2021;
– desfășurarea probei practice:                             16-17 august 2021;
– desfășurarea probei scrise:                               18 august 2021;
– afișarea rezultatelor la proba scrisă:                    19 august 2021;
– depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 19-20 august 2021;
– susținerea proiectului:                                   23-24 august 2021;
– afișarea rezultatelor finale 25 august 2021.

.

 

 

*pentru calificarea profesională  ,,asistent medical farmacie”,  nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie 2021, examenul de certificare se va desfășura astfel:

   – înscrierea candidaților:                                  28 iunie-2 iulie 2021;
– desfășurarea probei practice:                             5-6 iulie 2021;

   – desfășurarea probei scrise:                               7 iulie 2021;
– afișarea rezultatelor la proba scrisă:                    8 iulie 2021;
– depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 8-9 iulie 2021;
– susținerea proiectului:                                   12-13 iulie 2021;
– afișarea rezultatelor finale:                             14 iulie  2021.