Misiunea Școlii


           Şcoala postliceală sanitară „Ţara de Sus” asigură formarea într-o profesie de înaltă ţinută morală cu un grad înalt de profesionalism, responsabilizarea absolvenţilor noştri implicînd responsabilitatea noastră pentru formarea lor.
Răspundem cererii de asistenţi medicali profesionişti înregistrată pe piaţa muncii şi venim în întîmpinare cu autorizarea de noi calificări,considerînd că această profesie reprezintă şi vocaţie şi ideal pentru orice tînăr.
Scopul nostru este acela de a asigura cadrul necesar dobîndirii de competenţe profesionale pentru ca absolvenţii noştri să poată răspunde cu succes provocărilor de pe piaţa muncii globalizată şi nu numai.  Suntem preocupaţi de împlinirea şi dezvoltarea personală a elevilor pentru realizarea propriilor obiective în viaţă conform intereselor şi aspiraţiilor fiecăruia.
Continuăm să învăţăm împreună spiritul democraţiei,toleranţei,respectului reciproc, principiilor nediscriminării şi a egalităţii de şanse.
Considerăm că putem forma asistenţi medicali de calitate într-o şcoală de calitate numai printr-o ,,lucrare-împreună” a tuturor celor implicaţi.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *